A projekt ismertetése

A projekt célja

A projekt célja a duzzasztó üzembiztonságának helyreállítása, valamint a vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodás feltételeinek javítása. Növekedhet a duzzasztó üzemére jelenleg berendezett 1694 ha öntözött terület nagysága. Megbízható lesz a duzzasztó vízerő-potenciáljára tervezett, zöld energiát termelő vízerőmű üzemelése. A duzzasztott víztérre a rekonstrukció után biztonsággal tervezhetők az idegenforgalmat fellendítő rendezvények (pl. sportcélú halastavak). 

A projekt hatásterülete és annak vízigénye

A Körösladányi duzzasztó hatásterülete 31 000 ha. Ezen a területen található Körösladány, Szeghalom és Vésztő. Ezeken a településeken jellemzően a mezőgazdaság biztosít megélhetést a lakosság döntő részének. A hatásterületen jelenleg 2287 ha területű vízhasználatra adtak ki vízjogi üzemelési engedélyt. Ebből 2066 ha szántó, 213 ha halászati, és 8 ha gyümölcsös hasznosítású. Az engedélyezett területből jelenleg ténylegesen 1694 ha szántót öntöznek, és 189 ha halastó hasznosítású. A jövőben a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak további csökkentése érdekében várhatóan jelentősen növekedni fog az öntözésre, az egyéb mezőgazdasági vízhasználatra berendezett és üzemeltetett területek nagysága. A városok ipari fejlődésére is nagy hatással van a víz jelenléte. A duzzasztott víztérre települt rekreációs szolgáltatások köre is jelentősen bővült az utóbbi időben.

Megállapítható az, hogy a közeli és távolabbi jövőben az eddigieknél még nagyobb arányú vízigény lép fel a körzetben. A fejlesztések feltételeit megteremtő infrastruktúrának - a többlet vízigény felmerülésekor - rendelkezésre kell állnia, ezért elengedhetetlen a duzzasztómű üzembiztonságát helyreállító és fokozó rekonstrukció megvalósítása.


A Körösladányi duzzasztó hatásterülete

Jelenlegi helyzet áttekintése

A Körösladányi duzzasztó 1977 óta üzemel, a 40 éves üzemidő alatt a műtárgy elhasználódott. Az üzembe helyezés óta nem volt lehetőség a duzzasztó felújítására, annak ellenére, hogy szerepelt a 1990-es években az állami beruházásból indított Tisza-völgyi nagyműtárgyak rekonstrukciós programjában. A tervezett rekonstrukciós munkák nélkül a térségbe érkező tiszai és körösi öntözővíz fő elosztó műtárgyának biztonságos üzeme nem biztosítható. Elavultak többek között a műtárgy villamos-, acél- és gépészeti berendezései, illetve betonszerkezete. A műszaki felülvizsgálatok alapján, az alábbi fő szerkezeti elemek korszerűsítésre kerül sor:

  • Duzzasztómű
  • Magasépítmények
  • Burkolatok
  • Vízrajzi létesítmények


Duzzasztó gépház bejárata és Kezelőhídra vezető betonút

Megsüllyedt támfalak és Duzzasztómű üzemviteli épülete

Tervezett fejlesztések

Duzzasztómű

A duzzasztómű rekonstrukciójának keretén belül a pillérek és támfalak betonjavítási munkáit fogják elvégezni. Az üzemi híd teherbírását is ellenőrzik, és ha szükséges meg fogják erősíteni. A korszerűsítés kiterjed az elektromos hálózatra, a vagyonvédelemi-, a hírközlési- és informatikai rendszerekre, valamint a közműhálózatra is. A duzzasztó középső pillérében lévő kezelőhelyiség beázását, a pillér fölé helyezett leemelhető tető segítségével fogják megszüntetni. A kezelőhelyiségben található villamos kapcsoló berendezéseket is korszerűsítik, ugyanis innen irányítják a táblák hidraulikus mozgatását. A billenőtáblás főelzárást szintén javítani kell, amely a következő munkálatokat jelenti: korrózióvédelem, tömítések cseréje, mozgató berendezések javítása. A Schön-bakos ideiglenes elzáró táblák rekonstrukcióját is el fogják végezni.


A duzzasztómű és üzemi hídja


Elfektetett billenőtábla
és Középső pillérben lévő kezelőhelyiség

Magasépítmények

Duzzasztómű üzemviteli épületére magastető kerül, a falakat hőszigeteléssel látják el, a nyílászárókat, burkolatokat kicserélik, és épületgépészeti korszerűsítést (víz, szennyvíz, fűtés, napelemek) hajtanak végre.

A szolgálati lakások falai utólagos hőszigetelést kapnak, tetőfelújításra, nyílászáró cserére, épületgépészeti fejlesztésre kerül sor.

A kezelő telepen - szolgálati lakások szomszédságában - egy új fedett raktár épül, az ideiglenes elzáró táblák (Schön-bakok) számára.


Szolgálati lakás és Felújítandó üzemviteli épület valamint Schön-bak tároló a szolgálati lakások előtt

Burkolatok

A burkolatok felújítása magába foglalja a mederburkolatok, üzemi utak hibáinak javítását, süllyedések helyreállítását, valamint a parkoló felújítását és az épület körüli járdák rendbetételét.


Tönkrement betonút és Megsüllyedt üzemi híd burkolata

Vízrajzi létesítmények

Jelenleg távjelzős vagy regisztráló műszeres vízszintmérés nem történik a duzzasztóműnél. A tervezett távjelzős vízmércékkel a felvízszint és az alvízszint mérése víz alá merülő, digitális nyomásmérő szondákkal történik majd. Alépítményei a meglévő lapvízmércék mellé kerülnek. A tervezett vízhozammérő állomás pedig a bal parton a Sebes-Körös 13+800 tkm szelvényében épül meg.


Távjelzős vízhozammérő állomás tervezett helye

Projekt jellemző adatai

Kedvezményezett neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) és Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖVIZIG) konzorciuma
Projekt címe: Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója
Projekt azonosító száma: KEHOP-1.3.0-15-2015-00001
Szerződött támogatási összeg:  1.744.416.913 Ft
Támogatás %-os mértéke:100%
Projekt befejezési dátuma: 2021.07.31